Podmínky použití

Tyto webové stránky vydává MyIQtester.

My (majitelé) těchto webových stránek jsme k zastižení v sekci "Kontakt" nebo na e-mailu: [email protected].

Podmínky použití

Podrobením testu na našich webových stránkách uživatel souhlasí s těmito pravidly:

Tento online test IQ má sloužit pouze k orientačním účelům.

Neručíme za případné technické problémy služeb třetích stran.

Neručíme za případné škody spojené s používáním našeho testu. Uživatel musí vědět, že v jiném testu IQ (online nebo offline) může získat jiný výsledek.

Po potvrzení testu IQ (vyžaduje platbu 7.99 USD) se zavazujeme předat uživateli informace o výsledku IQ (skóre IQ, doba trvání testu, statistiky o zadaných odpovědích).

Používáme platební brány třetích stran (Stripe a Paypal). Po provedení platby na těchto platebních branách nelze uživateli vrátit peníze (s výjimkou technických problémů způsobených naší platformou).

Data

Neshromažďujeme žádné osobní údaje o uživateli kromě e-mailové adresy (abychom mohli posílat výsledky e-mailem a mohli je obnovit). Veškeré další informace jsou používány pro statistické účely.